Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi giải toán trên máy...

Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay năm 2015

1299
TTHọ và tênNgày sinhTrườngTỉnh/TPĐiểmĐạt giảiMôn
1Chung Thiện Nhân8/12/1998Trường THPT chuyên Bạc LiêuBạc Liêu20BaToán THPT
2Nguyễn Ái Hồng Bảo10/16/1997Trường THPT chuyên Bạc LiêuBạc Liêu18KKToán THPT
3Nguyễn Huỳnh Ngọc Trân4/25/1998Trường THPT chuyên Bạc LiêuBạc Liêu22NhìHóa
4Quách Phước Hòa10/6/1997Trường THPT chuyên Bạc LiêuBạc Liêu20BaHóa
5Dương Ái Thi6/19/1998Trường THPT chuyên Bạc LiêuBạc Liêu16KKHóa
6Nguyễn Ngọc Tú Quỳnh9/20/1997Trường THPT chuyên Bạc LiêuBạc Liêu16KKHóa
7Thái Tiến Đạt11/24/1997Trường THPT chuyên Bạc LiêuBạc Liêu24Nhất
8Lữ Thành Phúc7/4/1997Trường THPT chuyên Bạc LiêuBạc Liêu16Ba
9Lê Vũ9/1/1997Trường THPT chuyên Bạc LiêuBạc Liêu18KKSinh
10Quách Phương Đông4/18/1997Trường THPT chuyên Bạc LiêuBạc Liêu18KKSinh