gototopgototop

Thứ 3, 23/12/2014
Back Điểm thi Điểm thi học sinh giỏi Bảng kết quả thi HSG quốc gia năm 2013

Bảng kết quả thi HSG quốc gia năm 2013

TT

Họ và tên thí sinh

Số

báo danh

Ngày sinh

DT

Nam

Nữ

Môn thi

Điểm

Giải

Trưòng (THPT)

l

HỒ MỸ

CHÂU

05.01.01

21/08/1996

Kinh

Nữ

Toán

10.50

 

THPT Chuyên Bạc Liêu

2

TRƯƠNG TRIỀU

HẢI

05.01.02

31/03/1995

Hoa

Nam

Toán

11.00

 

THPT Chuyên Bạc Liêu

3

VƯƠNG QUỐC

NGHĨA

05.01.03

18/12/1996

Hoa

Nam

Toán

20.50

Ba

THPT Chuyên Bạc Liêu

4

PHAN THANH

PHONG

05.01.04

14/12/1996

Kinh

Nam

Toán

9.00

 

THPT Chuyên Bạc Liêu

5

CHIÊM THỊ KIM

PHỤNG

05.01.05

23/01/1995

Hoa

Nữ

Toán

13.50

 

THPT Chuyẽn Bạc Liêu

6

NGÔ QUỐC

VIỆT

05.01.06

05/02/1995

Kinh

Nam

Toán

15.00

K.Khích

THPT Chuyên Bạc Liêu

7

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

CHI

05.02.01

28/01/1995

Kinh

Nữ

vạt lí

10.75

 

THPT Chuyên Bạc Liêu

8

TRẦN NGỌC BẢO

DUY

05.02.02

15/12/1995

Kinh

Nam

Vật lí

8.25

 

THPT Giá Rai

9

LÊ HOÀNG

HUY

05.02.03

10/02/1995

Kinh

Nam

Vạt lí

5.00

 

THPT Trân Văn Bảy

10

HUỲNH TẤN NHẬT

HUỲNH

05.02.04

15/12/1995

Kinh

Nam

vạt lí

7.25

 

THPT Chuyên Bạc Liêu

ll

LÊ Vĩ

SIÊU

05.02.05

11/11/1995

Kinh

Nam

vạt lí

10.00

 

THPT Chuyên Bạc Liêu

12

NGUYỀN ĐỨC

TOÀN

05.02.06

13/11/1996

Kinh

Nam

vạt lí

14.25

 

THPT Chuyên Bạc Liêu

13

NGUYỀN NHẬT

DUY

05.03.01

07/06/1996

Kinh

Nam

Hoá học

8.30

 

THPT Giá Rai

14

TRẦN MINH

ĐƯƠNG

05.03.02

18/08/1994

Kinh

Nam

Hoá học

5.00

 

THPT Võ Văn Kiệt

15

ONG THỊ NGỌC

HUYỀN

05.03.03

12/12/1995

Kinh

Nữ

Hoá học

12.70

 

THPT Chuyên Bạc Liêu

16

HUỲNH

LINH

05.03.04

25/05/1995

Kinh

Nữ

Hoớ học

7.30

 

THPT Chuyên Bạc Liêu

17

NGUYỄN THÁI

NGUYÊN

05.03.05

29/11/1996

Kinh

Nam

Hoá học

11.35

 

THPT Chuyên Bạc Liêu

18

TRẦN THANH

TOÀN

05.03.06

06/03/1995

Kinh

Nam

Hoá học

7.65

 

THPT Chuyên Bạc Liêu

19

TRẦN ĐỨC TUẤN

ANH

05.04.01

/ /1995

Kinh

Nam

Sinh học

17.70

 

THPT Định Thành

20

NGUYỄN PHƯƠNG

DUNG

05.04.02

11/04/1996

Kinh

Nữ

Sinh học

11.85

 

THPT Chuyên Bạc Liêu

21

TRƯƠNG THỊ HẠNH

NGÔN

05.04.03

15/05/1995

Kinh

Nữ

Sinh học

17.90

 

THPT Chuyên Bạc Liêu

22

NGUYỀN THÙY HẠNH

NGUYÊN

05,04.04

20/11/1995

Kinh

Nữ

Sinh học

10.65

 

THPT Bạc Liêu

23

VÕ THỊ THẢO

NGUYÊN

05,04.05

21/09/1994

Kinh

Nữ

Sinh học

20.65

 

THPT Chuyên Bạc Liêu

24

NGUYỄN CAO

THỤY

05.04.06

26/09/199Ó

Kinh

Nam

Sinh học

19.80

 

THPT Giá Rai

25

QUÁCH THẾ

HÀO

05.05.01

17/08/1996

Hoa

Nam

Tin học

0.00

 

THPT Chuyên Bọc Liêu

26

HỔ KHẮC

HUY

05.05.02

29/10/1995

Kinh

Nam

Tin học

0.00

 

THPT Lê Thị Riêng

27

TRẦN ANH

MINH

05.05.03

ló/l1/1995

Kinh

Nam

Tin học

0.30

 

THPT Chuyên Bạc Liêu

28

NGUYỀN ĐỨC

THỌ

05.05.04

10/10/1996

Kinh

Nam

Tin học

      1.90

 

THPT Chuyên Bạc Liêu

29

VÕ VÃN

TÍN

05.05.05

03/01/1994

Kinh

Nam

Tin học

12.00

K. Khích

THPT Chuyên Bạc Liêu

30

TRẦN SƠN

TÙNG

05.05.06

16/12/1996

Kinh

Nam

Tin học

8.20

 

THPT Chuyên Bạc Liêu

31

VƯƠNG BỬU

CHÂU

05.06.01

27/05/1995

Hoa

Nữ

Ngữ văn

10.50

 

THPT Bạc Liêu

32

LÊ NGỌC

HUYỀN

05.06.02

17/09/1996

Kinh

Nữ

Ngữ văn

11.00

 

THPT Chuyên Bạc Liêu

33

NGUYỄN TRỌNG

NHÂN

05.06.04

17/05/1995

Kinh

Nam

Ngữ vân

9.00

 

THPT Điền Hài

34

TIÊU HỒNG TÚ

NGHI

05,00.03

11/12/1995

Kinh

Nữ

Ngữ văn

9.00

 

THPT Chuyên Bạc Liêu

35

TRẦN ÁI

PHƯƠNG

05.06.05

16/12/1995

Hoa

Nữ

Ngữ văn

12.00

K. Khích

THPT Chuyên Bạc Liêu

36

NGUYỄN KIM

XUYẾN

05.06.06

08/05/1995

Kinh

Nữ

Ngữvăn

10.00

 

THPT Chuyên Bạc Liêu

37

HUỲNH THỊ NGỌC

HƯỜNG

05.07.01

12/02/1994

Kinh

Nữ

Lịch sủ

5.00

 

THPT Bạc Liêu

38

NGUYỀN THU

LAN

05.07.02

08/02/ 199Ó

Kinh

Nữ

Lịch sử

8.00

 

THPT Bạc Liêu

39

QUÁCH THỊ KIỀU

MY

05.07.03

/ /1995

Kinh

Nữ

Lịch sử

8.25

 

THPT Bạc Liêu

40

LÊ THỊ NGỌC

QUÍ

05.07.04

15/08/1995

Kinh

Nữ

Lịch sủ

ó. 25

 

THPT Bạc Liêu

41

TRẦN THỊ MỸ

THIẾT

05.07.05

07/08/1995

Kinh

• Nữ

Lịch sử

ó.00

 

THPT Hiệp Thành

42

NGUYỀN THỊ

VẸN

05.07.Oó

25/06/1995

Kinh

Nữ

Lịch sử

9.00

 

THPT Vĩnh Hung

43

PHAN CHÍ

CƯỜNG

05.08.01

17/10/1995

Kinh

Nam

Địa lí

11.00

 

THPT Gành Hào

44

NGUYỄN BÁ

GIÁP

05.08.02

19/03/1996

Kinh

Nam

Địa lí

13.75

K.Khích

THPT Vĩnh Hưng

45

NGUYỄN CHÍ

HẬU

05.08.03

01/06/1990

Kinh

Nam

Địa lí

11.75

 

THPT Chuyên Bạc Liêu

46

NGUYỄN NGỌC

KHANG

05.08.04

02/02/1995

Kinh

Nam

Địa lí

7.50

 

THPT Gành Hào

47

TRẦN HỮU

NHÂN

05.08.05

23/12/1996

Kinh

Nam

Địa lí

12.25

 

THPT Lê Thị Riêng

48

ĐOÀN THỊ MỸ

TIÊN

05.08.06

23/06/1995

Kinh

Nữ

Địa lí

12.25

 

THPT Lê Văn Đẩu

49

TRỊNH THỊ THÚY

AN

05.09.01

10/11/1995

Kinh

Nữ

Tiếng Anh

8.98

 

THPT Chuyên Bạc Liêu

50

PHAN THỊ TRANG

ĐÀI

05.09.02

01/05/1995

Kinh

Nữ

Tiếng Anh

9.25

 

THPT Chuyên Bạc Liêu

51

NGUYỄN THỊ NGỌC

HUYỀN

05.09.03

25/03/199Ó

Kinh

Nữ

Tiếng Anh

9.88

 

THPT Chuyên Bạc Liêu

52

NGÔ ĐÌNH

KHANG

05.09.04

27/09/1995

Kinh

Nam

Tiếng Anh

10.18

 

THPT Chuyên Bạc Liêu

53

LÂM THANH

NGÂN

05.09.05

17/08/1995

Hoa

. Nữ

Tiếng Anh

9.00

 

THPT Chuyên Bạc Liêu

54

PHẠM LÊ QUỐC

VINH

05.09.Oó

12/12/1995

Kinh

Nam

Tiếng Anh

9.85

 

THPĨ Chuyên Bạc Liêu

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: