Giáo dục quốc phòng và an ninh gắn liền với sự nghiệp...

Giáo dục quốc phòng và an ninh gắn liền với sự nghiệp giáo dục đào tạo

20

Ngày 16/11, Bộ GD&ĐT tổ chức hội thảo Ngày giáo dục quốc phòng và an ninh ngành Giáo dục (19/11/195 8- 19/11/2017). Tham dự có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga; Thiếu tướng Hồ Thanh Tự – Chủ nhiệm chính trị, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Ly, Cục trưởng Cục Đào tạo, Tổng Cục Chính trị Công an nhân dân; Thiếu tướng, TS.NGND Nguyễn Thiện Minh – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Bộ GD&ĐT

 Trải qua 59 năm, Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Bộ GD&ĐT) đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh sinh viên làm tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Toàn cảnh hội thảo

Để ghi nhận sự cống hiến của các thế hệ sĩ quan biệt phái quân đội, công an, cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh gắn với quá trình phát triển của Bộ GD&ĐT, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã phê duyệt lấy ngày 19/11 hằng năm là Ngày giáo dục Quốc phòng và An ninh – Ngày truyền thống Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng,TS.NGND Nguyễn Thiện Minh – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho biết, qua các giai đoạn lịch sử của Bộ GD&ĐT, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh luôn bám sát chức năng nhiệm vụ của Bộ GD&ĐT.

Thiếu tướng,TS.NGND Nguyễn Thiện Minh phát biểu tại hội thảo

Đặc biệt, từ năm 2012 đến nay, lần đầu tiên Vụ Giáo dục Quốc phòng thống nhất được trang phục giáo dục quốc phòng và an ninh trên toàn quốc; lần đầu tiên tổ chức  hội thảo HSSV trên toàn quốc môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh; lần đầu tiên mở mã ngành thực hiện đào tạo chính quy cử nhân giáo dục quốc phòng và an ninh; lần đầu tiên trong đổi mới SGK THPT, CĐ, ĐH có bài học lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ 1975 đến nay; lần đầu tiên có quy chế hoạt động về công tác quân sự của Bộ thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng hàng năm…

Gửi lời chúc mừng đến cán bộ, nhân viên Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, các cựu sĩ quan biệt phái, sĩ quan biệt phái quân đội, công an trong toàn ngành Giáo dục, Thứ trưởng Bùi Văn Ga khẳng định, thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh trong hệ thống giáo dục quốc dân hiện nay là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong đổi mới giáo dục.

Điều này góp phần giáo dục toàn diện cho sinh viên, học sinh lòng yêu nước,  yêu chủ nghĩa xã hội,  niềm tự hào và sự trân trọng với truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc; có kỹ năng quân sự, an  ninh cần thiết để tham gia vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền giáo dục quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga chúc mừng Ngày truyền thống Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh (19/11/1958 – 19/11/2017)

Thứ trưởng cũng đánh giá cao những cố gắng của Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong việc triển khai toàn diện công tác giáo dục quốc phòng, an ninh; tích cực tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ quản lý và trình độ thực hành kỹ năng quân sự cho đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh,…

Hội thảo về Ngày Giáo dục quốc phòng và an ninh chính là dịp để các nhà khoa học, các nhân chứng lịch sử, các thể hệ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên,.. nhìn lại một chặng đường của giáo dục quốc phòng, an ninh gắn liền với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
Tại hội thảo, các nội dung thảo luận xoay quanh việc tiếp tục triển khai thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; ý nghĩa, vị trí, vai trò của Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên Việt Nam; các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng an ninh trong nhà trường…

Các cá nhân, tập thể nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Nhân dịp này, 7 tập thể, 9 cá nhân cũng được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong xây dựng Dân quân tự vệ giai đoạn 2009-2017.

moet.gov.vn