Kết quả cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp toàn quốc...

Kết quả cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp toàn quốc lớp 11 năm 2015

1175

 

STTHọ và tênTrườngĐiểmThành tích
1Bùi Chiến ThắngTHPT Chuyên Bạc Liêu1430Bạc
2Liên Thị Ngọc HàTHPT Chuyên Bạc Liêu1240Đồng
3Trương Trong DuyTHPT Chuyên Bạc Liêu1240Đồng
4Lê Trần Ngọc HânTHPT Chuyên Bạc Liêu1220Đồng
5Phạm Hà PhươngTHPT Chuyên Bạc Liêu1020KK
6Trần Trung HiếuTHPT Chuyên Bạc Liêu1020KK
7Hứa Tôn MạnhTHPT Chuyên Bạc Liêu980KK
8Nguyễn Hải ĐăngTHPT Chuyên Bạc Liêu940KK
9Trần Thái SanTHPT Chuyên Bạc Liêu930KK
10Nguyễn Thị Ngọc ChâuTHPT Chuyên Bạc Liêu930KK

Danh sách này có 10 thí sinh