“Người thầy của muôn đời”

“Người thầy của muôn đời”

22

Chu Văn An người thôn Văn, Xã Quang Liệt, nay là Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông đã từng đỗ Thái học sinh nhưng không ra làm quan mà mở trường dạy học ở làng Huỳnh Cung, bên kia sông Tô Lịch. 

Tuy trường nhỏ nhưng đã thu nạp hàng ngàn môn sinh đến chật cửa. Tài đức của Chu Văn An đến tai nhà vua. Vua Trần Minh Tông (1300–1357) mời ông ra làm tư nghiệp Quốc tử giám, dạy cho Thái tử Trần Vượng.

Đến đời Dụ Tông, ông thấy quyền thần làm nhiều điều vô đạo, ông dâng Thất trảm sớ xin chém 7 tên gian nịnh, nhưng vua không nghe. Ông chán nản từ quan về ở núi Phượng Hoàng (Chí Linh, Hải Dương), lấy hiệu là Tiều ẩn (người đi ẩn hái củi), dạy học, viết sách cho tới khi mất.

Chu Văn An là chủ xướng 4 quan điểm sau:

Cùng lý: bàn cãi cho biết lý lẽ của sự vật.

Chính tâm: luôn luôn giữ lòng mình cho chính, không làm điều gì trái với lương tâm.

Tịch tà: chống lại tà thuyết, những điều nhảm nhí.

Cự bí: đấu tranh vượt mọi khó khăn, chống lại những sự việc làm hại đến nhân tâm.

Trong chính sử Việt Nam, không có nhiều tư liệu về ông. Tuy nhiên, qua những tài liệu ít ỏi, ông được coi là “bậc nho học tiêu biểu nhất của nước Việt”, là “bậc thánh cao nhất”, là “ngôi sao sáng nhất trên bầu trời văn hiến Việt Nam”, được hậu thế tôn vinh là “Vạn thế sư biểu” của Việt Nam, tức là “Người thầy của muôn đời”.

Bạn còn biết những gì về ông?

vietnamnet.vn