Phối cảnh quy hoạch trường THPT Chuyên Bạc Liêu giai đoạn...

Phối cảnh quy hoạch trường THPT Chuyên Bạc Liêu giai đoạn 2010-2020

872

Picture1

Căn cứ:

v     Quyết định số 959/QĐ TTg ngày 24/06/2010 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010-2020 với mục tiêu xây dựng các trường thành:

Ø      Cơ sở giáo dục trung học có chất lượng giáo dục cao đạt chuẩn Quốc gia, có trang thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại.

Ø       Là hình mẫu của các trường THPT về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo và tổ chức các hoạt động giáo dục.

v     Quyết định số 3492/QĐ UBND ngày 09/12/2011 của UBND tỉnh Bạc Liêu phê duyệt kế hoạch phát triển trường THPT Chuyên Bạc Liêu giai đoạn 2010 – 2020 với:

Ø       Quy mô học sinh: 45 lớp, 1.440 học sinh, chia ra 39 lớp chuyên và 06 lớp không chuyên

Ø       Quy mô giáo viên: 135 giáo viên trực tiếp giảng dạy.

v     Quyết định số: 3852/QĐ UBND ngày 16/12/2011 của UBND tỉnh Bạc Liêu điều chỉnh lô đất xây dựng trường THPT Chuyên Bạc Liêu vơi:

Ø       Diện tích: 14.941,10 m2

Picture1