Thông báo nghỉ Tết Dương lịch và thi HSG QG năm 2014

Thông báo nghỉ Tết Dương lịch và thi HSG QG năm 2014

29

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

altTRƯỜNG THPT CHUYÊN BL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

alt

 

Bạc Liêu, ngày 28  tháng  12 năm 2013

  

THÔNG BÁO

Nghỉ Tết Dương lịch và thi HSG QG năm 2014

alt

 

 

         Thực hiện Thông báo số 206/TB-SGDĐT ngày 17/12/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu về việc nghỉ Tết Dương lịch và nghỉ học để tổ chức Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2014

            BGH nhà trường thông báo một số nội dung cụ thể như sau:

 1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường được nghỉ Tết Dương lịch và các ngày Sở GD&ĐT tổ chức kỳ thi HSG Quốc gia năm 2014, thời gian nghỉ 05 ngày, từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 05/01/2014.

         2. Các ngày 30 và 31/12/2013, các lớp làm tốt công tác vệ sinh phòng học và khuôn viên sân trường cũng như các khuc vực được phân công.

                       Đề nghị các bộ phận thực hiện theo tốt tinh thần Thông báo này.

BGH