Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013

Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013

21

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BL

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

alt

 

Bạc Liêu, ngày 22 tháng  01 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Tỵ năm 2013

         

Thực hiện CV số 62/SGDĐT-VP ngày 22/1/2013 của Văn phòng Sở GD&ĐT Bạc Liêu về việc triển khai các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm  2013

          BGH trường THPT Chuyên Bạc Liêu thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 như sau:

– Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ tết liên tục 9 ngày, từ ngày 09/02/2103 đến hết ngày 17/02/2013 (nhằm ngày 29 tháng Chạp âm lịch đến hết ngày mùng 08 tháng Giêng âm lịch), đi làm trở lại vào ngày 18/02/2013 và làm bù vào ngày thứ Bảy- ngày 23/02/2013.

            – Học sinh được nghỉ tết từ ngày 04/02/2013 (nhằm ngày 24 tháng Chạp âm lịch) và đi học trở lại bình thường vào ngày 18/02/2013 (thứ Hai, nhằm ngày mùng 09 tháng Giêng âm lịch).

HIỆU TRƯỞNG