gototopgototop

Thứ 2, 22/12/2014
Back Tin tức Thông báo nhà trường DANH SÁCH DỰ THI OLYMPIC 30/4 NĂM 2013

DANH SÁCH DỰ THI OLYMPIC 30/4 NĂM 2013

DANH SÁCH DỰ THI OLYMPIC 30/4 NĂM 2013

Lớp 10

 

 

 

STT

Môn thi

Họ và tên

Ngày sinh

Trường THPT

Ghi chú

1

Vật lý

Thái Tiến Đạt

24/11/1997

Chuyên Bạc Liêu

 

2

Vật lý

Ong Khai Minh

22/02/1997

Chuyên Bạc Liêu

 

3

Toán

Nguyễn Hải Đăng

19/09/1997

Chuyên Bạc Liêu

 

4

Toán

Lâm Kim Ngọc

20/03/1996

Chuyên Bạc Liêu

 

5

Toán

Huỳnh Thanh Thanh

03/10/1997

Chuyên Bạc Liêu

 

6

Tin học

Nguyễn Hoàng Kha

30/08/1997

Chuyên Bạc Liêu

 

7

Tin học

Lưu Nguyễn Khải Hoàn

17/04/1997

Chuyên Bạc Liêu

 

8

Tiếng Anh

Vũ Thị Phương Linh

10/12/1997

Chuyên Bạc Liêu

 

9

Tiếng Anh

Kim Trang Quang Đỉnh

06/01/1997

Chuyên Bạc Liêu

 

10

Sinh học

Quách Phương Đông

18/04/1997

Chuyên Bạc Liêu

 

11

Sinh học

Lê Thị Trung Hậu

09/01/1997

Chuyên Bạc Liêu

 

12

Sinh học

Trần Phan Nguyệt Di

27/05/1997

Chuyên Bạc Liêu

 

13

Ngữ văn

Đặng Thị Kim Ngọc

30/04/1997

Chuyên Bạc Liêu

 

14

Hóa học

Quách Phước Hòa

06/10/1997

Chuyên Bạc Liêu

 

15

Hóa học

Nguyễn Ngọc Tú Quỳnh

20/09/1997

Chuyên Bạc Liêu

 

16

Hóa học

Nguyễn Phạm Thảo Nguyên

08/03/1997

Chuyên Bạc Liêu

 

17

Địa lý

Lê Thị Thu Hà

05/06/1997

Chuyên Bạc Liêu

 

(Danh sách này có 17 thí sinh)

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 11

 

 

 

STT

Môn thi

Họ và tên

Ngày sinh

Trường THPT

Ghi chú 

1

Vật lý

Nguyễn Đức Toàn

13/11/1996

Chuyên Bạc Liêu

 

2

Vật lý

Nguyễn Lê Nhân

23/04/1996

Chuyên Bạc Liêu

 

3

Vật lý

Nguyễn Nhật Quang

12/11/1996

Chuyên Bạc Liêu

 

4

Toán

Phan Thanh Phong

14/12/1996

Chuyên Bạc Liêu

 

5

Toán

Vương Quốc Nghĩa

18/12/1996

Chuyên Bạc Liêu

 

6

Toán

Huỳnh Nhật Quang

16/03/1996

Chuyên Bạc Liêu

 

7

Tin học

Nguyễn Đức Thọ

10/10/1997

Chuyên Bạc Liêu

 

8

Tin học

Trần Sơn Tùng

16/12/1996

Chuyên Bạc Liêu

 

9

Tin học

Quách Thế Hào

17/08/1996

Chuyên Bạc Liêu

 

10

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

25/03/1996

Chuyên Bạc Liêu

 

11

Tiếng Anh

La Mỹ Anh

12/02/1996

Chuyên Bạc Liêu

 

12

Sinh học

Nguyễn Phương Dung

11/04/1996

Chuyên Bạc Liêu

 

13

Sinh học

Phan Thị Ngọc Trâm

10/11/1996

Chuyên Bạc Liêu

 

14

Sinh học

Nguyễn Thị Bích Trâm

10/05/1996

Chuyên Bạc Liêu

 

15

Ngữ văn

Lê Bá Thịnh

12/03/1996

Chuyên Bạc Liêu

 

16

Ngữ văn

Ngô Trọng Nghĩa

23/03/1996

Chuyên Bạc Liêu

 

17

Hóa học

Nguyễn Thái Nguyên

29/11/1996

Chuyên Bạc Liêu

 

18

Hóa học

Lê Tiến Dũng

10/11/1996

Chuyên Bạc Liêu

 

19

Địa lý

Nguyễn Chí Hậu

01/06/1996

Chuyên Bạc Liêu

 

20

Địa lý

Nguyễn Thành Lộc

22/07/1996

Chuyên Bạc Liêu

 

 

 

 

 

 

 

(Danh sách này có 20 thí sinh)

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: