gototopgototop

Chủ nhật, 01/02/2015
Back Tin tức Thông báo nhà trường Danh sách thí sinh (khối 10, 11, 12) dự thi IOE cấp trường năm học 2013 - 2014

Danh sách thí sinh (khối 10, 11, 12) dự thi IOE cấp trường năm học 2013 - 2014

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI OLIMPIC TIÉNG ANH TRÊN INTERNET

CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 - 2014

 

TT

Số ID

Họ và tên

Lớp

1

105876909

Liên Thị Ngọc Hà

10

2.

88220941

Bùi Văn Chiên

10

3.

1204437150

Hứa Kim Chi

10

4.

1202662377

Thạch Thị Thảo Nguyên

10

5.

1204544864

Nguyễn Thị Ngọc Châu

10

6.

1204481074

Bùi Thị Thu Trang

10

7.

1204442154

Lâm Thanh Huyền

10

8.

104436897

Phạm Hà Phương

10

9.

1204585117

Hứa Tôn Manh

10

10.

1204429356

Trương Trọng Duy

10

11.

1204423694

Lâm Chí Cường

10

12.

1202446202

Trương Nguyễn Thùy Linh

10

13.

88802125

Tăng Ai Trúc

10

14.

1204488159

Trần Trung Hiếu

10

15.

53772327

Nguyễn Hải Đăng

10

16.

70350314

Quách Ngô Trung Tính

10

17.

1204473251

Quách Gia Hân

10

18.

1204604544

Trần Thái San

10

19.

1204495906

Nguyên Thị Linh Nhi

10

20.

109250954

Quách Khánh Duy

10

21.

53772327

Quách Hải Đăng

10

22.

107104246

Lâm Tú Văn

10

23.

1204540118

Khánh Tú

10

24.

1204842467

Huỳnh Trúc Linh

10

25.

1204551954

Phạm Trung Hậu

10

26.

1204438980

Nguyên Phạm Duy Linh

10

27.

1202941435

Vũ Thị Phương Linh

11

28.

1201560971

Nguyên Lê Bảo Hân

11

29.

1204640947

Nguyên Quang Huy

11

30.

70580519

Lê Thanh Sơn

11

31.

106825670

Trân Liên Kiêt

11

32.

88083445

Phan Phi Phụng

11

33.

1201318326

Dương Nhã Phân

11

34.

1204564528

Hứa Tuyêt Ngọc

11

35.

106292667

Ta Ái Nhi

11

36.

1204636673

Nguyên Duyên Thiên Lý

12

37.

1204272801

Ngô Thùy Vy

12

38.

59765366

Quách Thu Minh

12

39.

70576332

Dương Thừa Trọng

12

40.

1204315817

Nguyên Lâm Hoa Thiên

12

41.

1204680271

Tôn Kim Thanh

12

42.

87541020

La Mỹ Anh

12

43.

1204550251

Nguyễn Kiều Trang

12

44.

73180562

Đặng Yên Nhi

12

45.

1204322495

Trân Tuyêt Trân

12

46.

88234466

Châu Quôc Toàn

12

47.

66859860

Pham Anh Vũ

12

48.

70534846

Nguyên Tường Quy

12


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: