gototopgototop

Thứ 6, 30/01/2015
Back Tin tức Thông báo nhà trường Thông báo cuộc thi "Vận dụng kiến thức liên môn" và cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp”

Thông báo cuộc thi "Vận dụng kiến thức liên môn" và cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp”

        SỞ GD-ĐT BẠC LIÊU                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BL                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

altalt           

            số:      /KH-CBL     

 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI

“Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên”.

                                                          

 

            - Thực hiện Công văn số 5111/BGDĐT-GDTrH ngày 23/7/2013 của Bộ GD-ĐT về việc “Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn” dành cho học sinh trung học và cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp” dành cho giáo viên trung học năm học 2013-2014;

            - Căn cứ Công văn số 851/SGDĐT-GDTrH ngày 07/8/2013 của Sở GD-DT Bạc Liêu về việc tổ chức cuộc thi theo tinh thần nêu trên.

           

            Trường THPT Chuyên Bạc Liêu lập kế hoạch, thông báo đến các tổ chuyên môn và học sinh toàn trường, để chuẩn bị tốt cho việc tham gia cuộc thi nói trên, cụ thể như sau:

 

I. Cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn” dành cho học sinh trung học:

            1. Mục đích:

            - Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh.

            - Gắn kiến thức lí thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh việc thực hiện dạy học theo phương châm “học đi đôi với hành”.

            - Đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình và cộng đồng vào công tác giáo dục.

            2. Đối tượng dự thi:

            Học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT).

            3. Sản phẩm dự thi:

            - Là một bài viết (chưa đăng báo, chưa in thành sách) của một học sinh hoặc một nhóm không quá 03 học sinh, dài không quá 3000 từ.

            - Mỗi học sinh hoặc nhóm học sinh tham gia không quá 02 bài dự thi.

            - Cấu trúc bài viết theo Phụ lục I.

            4. Tổ chức cuộc thi:

            - Bài dự thi gởi về Ban giám hiệu, không hạn chế số lượng bài dự thi: Từ ngày ra thông báo đến 11/01/2014. 

            - Chấm thi cấp trường: Từ 15/01 đến 31/01/2014.

            - Chỉnh sửa, bổ sung và gởi về Sở GD-ĐT dự thi cấp tỉnh: Ngày 14/02/2014 (từ 10 đến 15 bài).

            - Dự thi cấp toàn quốc: Cuối tháng 02/2014.

            5. Tiêu chí chấm thi:

            - Tình huống đưa ra mang tính thực tiễn; có thể giải quyết được bằng kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm của học sinh dự thi.

            - Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được vai trò, ý nghĩa của việc giải quyết tình huống.

            - Bài viết thể hiện được tính sáng tạo, sự khéo léo trong việc vận dụng, kết hợp những kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống.

            6. Xếp giải cuộc thi:

            - Gồm các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích kèm theo giấy khen của Giám đốc Sở GD-ĐT và phần thưởng của Ban tổ chức.

            - Ngoài ra, còn có các giải thưởng cấp trường, cấp quốc gia.

 

I. Cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp” dành cho học sinh trung học:

            1. Mục đích:

            - Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo từng chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn.

            - Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học.

            - Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trung học trên toàn tỉnh và toàn quốc.

            2. Đối tượng dự thi:

            Giáo viên THCS và giáo viên THPT.

            3. Sản phẩm dự thi:

            - Là Dự án dạy học đã được thực hiện với học sinh, bao gồm: giáo án, bài giảng; thiết bị dạy học, tư liệu dạy học (băng hình, hình ảnh, âm thanh, bản ghi chép, báo chí, sách vở…) đã sử dụng; về những hoạt động dạy học mà giáo viên đã thực hiện trong thực tế; sản phẩm, kết quả học tập của học sinh… tham gia học bài học này.    

            - Mỗi giáo viên hoặc nhóm giáo viên có thể gửi một hay nhiều hồ sơ dự thi.

            4. Hồ sơ dự thi: Bao gồm:

            - Phiếu thông tin về giáo viên hoặc nhóm giáo viên dự thi (Phụ lục II);

            - Phiếu mô tả Dự án dự thi (Phụ lục III);

            - Hồ sơ dạy học (giáo án, tư liệu dạy học, video hoạt động dạy học và sản phẩm

  của học sinh…).

            5. Tổ chức cuộc thi:

            - Bài dự thi gởi về Ban giám hiệu: Từ ngày ra thông báo đến 18/01/2014. 

            - Chấm thi cấp trường: Từ 20/01 đến 31/01/2014.

            - Chỉnh sửa, bổ sung và gởi về Sở GD-ĐT dự thi cấp tỉnh: Ngày 14/02/2014 (từ 10 đến 15 bài).

            - Dự thi cấp toàn quốc: Cuối tháng 02/2014. Giáo viên được Sở GD-ĐT chọn dự thi cấp toàn quốc sẽ được đăng tải toàn bộ hồ sơ dự lên trang web của cuộc thi (website http://giaoducphothong.edu.vn).

            6. Tiêu chí chấm thi:

            - Mục tiêu dạy học: Mục tiêu của dự án dạy học được xác định rõ rang, gắn liền với yêu cầu kiến thức, kĩ năng, thái độ của Chương trình giáo dục phổ thông.

            - Thể hiện rõ tính liên môn thông qua mục tiêu và nội dung dạy học về kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án dạy học.

            - Đảm bảo tính thực tiễn và tính khả thi: Nội dung, hình thức, bối cảnh xây dựng bài học gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học, phù hợp với điều kiện của nhà trường.

            - Cách tổ chức dạy học: Các hoạt động dạy học được thiết kế hướng tới người học, thúc đẩy sự tìm tòi, khám phá, tự học của học sinh.

            - Phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá: Vận dụng phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá hướng tới người học tích cực, hình thành và phát triển năng lực của học sinh như năng lực vận dụng tổng hợp, năng lực hợp tác, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề…

            - Sử dụng thiết bị dạy học: Thiết bị dạy học được sử dụng một cách hợp lí, sang tạo để hỗ trợ các hoạt động dạy và học, nâng cao hiệu quả dạy học.

            - Kết quả dạy học: Các kiến tức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông và năng lực vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh.

            7. Xếp giải cuộc thi:

            Gồm các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích kèm theo giấy khen của Giám đốc Sở GD-ĐT và phần thưởng của Ban tổ chức.

 

            Trên đây là Kế hoạch chuẩn bị cho việc tham gia các cuộc thi, đề nghị các tổ chuyên môn, các giáo viên chủ nhiệm khẩn trương triển khai thực hiện, thông báo kịp thời đến quí thầy cô, đến học sinh tất cả các lớp biết được nội dung kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh trực tiếp với ông Trương Công Phúc, phó HT nhà trường (các học sinh phản ánh thông qua GVCN) để kịp thời giải quyết.

 

 

Bạc Liêu, ngày 15 tháng 8 năm 2013

        TL. HIỆU TRƯỞNG

          P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trương Công Phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: