Thông tin hoạt động của Đội cờ đỏ tuần 1 tháng 12

Thông tin hoạt động của Đội cờ đỏ tuần 1 tháng 12

696

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI CỜ ĐỎ TUẦN 01 THÁNG 12

  ( Từ ngày 03/12 đến 08/12/2012)

 Ngày tháng

TT

Họ và Tên

Lớp

Lỗi vi phạm

Ghi chú

 03/12