Trường THPT Chuyên Bạc Liêu tham dự kỳ thi Olympic Toán Hà...

Trường THPT Chuyên Bạc Liêu tham dự kỳ thi Olympic Toán Hà Nội mở rộng 2013

782

 (CBL) – Ngày 24/3/2013, tại Hội đồng coi thi THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu tỉnh Đồng Tháp đã Khai mạc kỳ thi Olympic Toán Hà Nội mở rộng lần thứ 10 năm 2013

 clip image006 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

kỳ thi Olympic Toán Hà Nội mở rộng lần thứ 10 năm 2013: Là kỳ thi giải Tóan bằng Tiếng Anh dành cho học sinh lớp 8 và lớp 10 các tỉnh phía nam, do Hội Tóan học Hà nội tổ chức.

clip image004 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Tham gia kỳ thi này, Trường THPT Chuyên Bạc Liêu gồm 05 thí sinh dự thi. Đây là lần đầu tiên Trường THPT Chuyên Bạc Liêu tham gia kỳ thi này. Kết quả kỳ thi sẽ được BTC công bố sau.

pcp