gototopgototop

Chi tiết về Quy định sử dụng thẻ học sinh

Thuộc tínhGiá trị
Tên:Quy định sử dụng thẻ học sinh
Mô tả:

 

QUY ĐỊNH VỀ THẺ HỌC SINH CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẠC LIÊU


 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Đối tượng được cấp thẻ: Học sinh đang học tập tại Trường THPT Chuyên Bạc Liêu. Mỗi học sinh được cấp duy nhất một thẻ học sinh.

2. Mục đích: Việc cấp và sử dụng thẻ học sinh nhằm mục đích đảm bảo cho việc quản lý học sinh của Trường, giúp HS tra cứu kết quả học tập, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong học tập và rèn luyện của học sinh, góp phần xây dựng môi trường đào tạo văn minh, lịch sự và tạo thuận lợi cho công tác bảo vệ trật tự an toàn nhà trường.

3. Sử dụng thẻ:

a. Thẻ học sinh được sử dụng trong phạm vi Trường như sau:

Học sinh nhất thiết phải mang theo thẻ học sinh khi thực hiện các hoạt động học tập, thi kiểm tra, giao tiếp với cán bộ, giáo viên, công nhân viên của Trường.

Học sinh phải đeo thẻ khi vào trường và các hoạt động do nhà trường tổ chức.

b. Ngoài phạm vi nhà trường, học sinh được sử dụng thẻ học sinh khi các tổ chức cần.

4. Thẻ học sinh chỉ có giá trị sử dụng trong thời gian học tập tại trường

5. Hình thức và nội dung ghi trên thẻ học sinh do Trường quy định như mẫu kèm theo.

II. CẤP PHÁT VÀ SỬ DỤNG THẺ HỌC SINH

1. Cấp thẻ học sinh lần đầu.

Mọi học sinh trúng tuyển vào Trường, sau khi hoàn thành các thủ tục nhập học sẽ được cấp 01 thẻ học sinh để dùng trong cả khóa học.

Nhà trường tổ chức làm và cấp thẻ cho học sinh theo lớp (có thông báo cụ thể về thể thức và thời gian vào đầu mỗi khoá).

2. Cấp lại thẻ học sinh.

Học sinh khi bị mất thẻ hoặc đổi thẻ phải làm đơn xin cấp lại thẻ (theo mẫu ).

Học sinh nộp lệ phí làm lại thẻ tại văn phòng trường.

Văn Phòng làm và cấp lại thẻ trong thời hạn 2 ngày kể từ khi nhận được đơn xin cấp lại thẻ đã nộp lệ phí.

3. Lệ phí cấp lại thẻ:

Trường hợp cấp lại thẻ do thông tin trên thẻ bị in sai, hỏng (lỗi in ấn), học sinh được miễn lệ phí cấp lại thẻ.

Trường hợp làm lại thẻ do thẻ bị gãy hỏng, bảo quản kém, mất thẻ, học sinh phải nộp lệ phí cấp lại thẻ theo quy định của nhà trường (tạm thu 30.000 đồng/lần).

3. Thu hồi thẻ học sinh: Học sinh phải nộp lại thẻ học sinh cho Văn Phòng trước khi hoàn thành các thủ tục rời Trường khi có một trong các quyết định sau:

- Chuyển trường.

- Ngừng học, thôi học.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của học sinh.

a. Giữ gìn, bảo quản tốt thẻ học sinh được cấp, tránh làm hư hỏng, mất mát.

b. Tuân thủ những qui định về sử dụng thẻ nêu trong phần Những quy định chung.

c. Không được sử dụng thẻ của người khác, thẻ đã hết giá trị sử dụng. Không được cho mượn hay thay đổi bất cứ chi tiết nào ghi trên thẻ.

d. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng danh nghĩa Trường khi đeo thẻ để làm những việc vi phạm pháp luật hoặc không đúng với mục đích sử dụng thẻ theo quy định của Trường.

2. Trách nhiệm của Văn Phòng:

a. Tổ chức việc cấp thẻ, cấp lại thẻ, thu hồi thẻ học sinh theo quy định của Trường.

b.Tổ chức việc thu lệ phí theo quy định của Trường; Phối hợp giáo viên chủ nhiệm lớp, các bộ phận liên quan trong Trường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở học sinh thực hiện đúng quy định về sử dụng thẻ học sinh.

3. Trách nhiệm của Ban Cán sự các lớp học sinh:

a. Có trách nhiệm phổ biến quy định này; theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở học sinh của lớp thực hiện nghiêm túc quy định.

b. Tổng hợp, đánh giá tình hình sử dụng thẻ học sinh của tập thể lớp để làm cơ sở cho việc đánh giá điểm rèn luyện và xét thi đua khen thưởng cho cá nhân và tập thể lớp.

4. Xử lý vi phạm về việc quản lý, sử dụng thẻ học sinh đối với học sinh và tập thể lớp học sinh

a. Học sinh không tuân thủ quy định đeo thẻ khi vào Trường trong ngày, giờ học chính khóa sẽ không được vào Trường.

b. Học sinh bảo quản thẻ không tốt, làm hư hỏng hoặc mất thẻ sẽ bị trừ điểm rèn luyện theo quy định đánh giá kết quả rèn luyện của Trường.

c. Không xét khen thưởng danh hiệu tập thể cho lớp học sinh có từ 05 học sinh trở lên làm mất thẻ phải cấp lại thẻ trong mỗi kỳ học.

d. Mọi vi phạm về sử dụng thẻ học sinh đều được xem xét trừ vào thành tích thi đua cuối học kỳ, cuối năm học của cá nhân và tập thể lớp học sinh. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định./.

 

MẪU THẺ HỌC SINH

Trường THPT Chuyên Bạc Liêu

Mẫu thẻ HS:

            NGUYỄN VĂN NGUYÊN

                             MSHS: L101310

                        Sinh ngày: 20/05/1997

                        Lớp: Chuyên Lý             

                                Bạc Liêu,ngày 15/08/2012

                                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phú Thị Cẩm

 

            NGUYỄN VĂN NGUYÊN

                             MSHS: L101310

                        Sinh ngày: 20/05/1997

                        Lớp: Chuyên Lý             

                                Bạc Liêu,ngày 15/08/2012

                                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phú Thị Cẩm

 

 

 

 

BGH

Duy trì bởi:Quản lý chính
Đã xem:2279 Đã xem